OSOBNA ISKAZNICA


Puno ime:

Kratko ime:

Adresa:


Telefon:


Faks:

E-pošta:
  Alpod-Europod d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Alpod-Europod d.o.o.

Trnjanska 105
10 000 Zagreb

01 2042-405
01 2042 406

01 2042 452

info@floor-experts.hr
     
Matični br.:   1944584
     
Registrirano kod:
MBS:
  Trgovački sud u Zagrebu
080521013
     
Osnovni kapital:

IBAN:
  20.100,00 kn

HR8024840081103030238
HR6025030071100080786
HR0323600001101925651
     
OIB   15905925499
     
Član uprave:   Matjaž Štefan
 
  Alpod-Europod d.o.o.  |  Trnjanska cesta  105  |  10000 Zagreb  |  Hrvatska  |  t. 00 385 1 2045 513  |   info@floor-experts.hr
 

Posjetite našu novu web stranicu www.Floor-Experts.hr