POSTAVLJANJE LAMINATA SA CLICK SISTEMOM SPAJANJA


Naputak za postavljanje podnih obloga u skladu a ATV DIN 18365/18365

Molimo Vas da precizno pratite naputak za polaganje i dodatna uputstva za polaganje laminata na podno grijanje.


Priprema


Laminatni pod u originalnoj ambalaži skladištite u prostoru u kome ćete ga polagati bar 48 sati prije polaganja da se odgovarajuće aklimatizira.  
     
Provjerite da li su podovi ravni i neravnine veće od 3mm na 1 m, te na odgovarajući način izravnajte.  
     
U slučaju da polažete laminat na estrih („glazuru“) morate obavezno izmjeriti vlažnost (vlaga cementnog estriha ne smije biti viša od 2%, a estrih na bazi kalcijum-sulfata 0,5% CM). Pri dobrim svjetlosnim uvjetima pregledajte sve laminatne daske u pogledu mogućih grešaka. U slučaju da otkrijete oštećenja ili greške nemojte početi sa polaganjem. Reklamacije na položen pod ne uvažavamo.  
     
Laminatni pod ne smijete fiksno pričvršćivati za podlogu (npr. čavlima, štitnicima za vrata, vijcima ili ljepilom).  
     
Odstranite sve postojeće podne obloge. Tepisi nisu primjerena podloga.  
     
Laminatni pod nije primjeren za polaganje u vlažnim prostorijama kao što su kupaonice ili saune.  
     
Podloga mora biti suha, čista, tvrda i ravna. U slučaju da laminat postavljate na mineralni estrih prvo položite foliju za zaštitu od vlage (min. 0,2 mm debela PE folija). Folija se mora prekrivati na spojevima bar 20 cm. Zalijepite je širokom ljepljivom trakom. U slučaju da laminat montirate na podlogu od drveta PE folija Vam nije potrebna.  
     
PE foliju i foliju za zvučnu izolaciju polažete u istom smjeru kao što kasnije montirate laminatne daske. Kod montiranja „tihih“ laminatnih podova (S.A.S.) nije potrebno polagati nikakvu zvučnu izolaciju.  
     
Postavljanje na podove sa podnim grijanjem: laminatni pod možete položiti samo na pod sa toplovodnim podnim grijanjem sa najvećom temperaturom grijanja 27°C. Pratite dodatni naputak za polaganje laminata na grijane podove.  
     
Daske montirajte uzdužno u pravcu glavnog izvora svjetlosti.  
     
U slučaju da laminat montirate u prostorije koje su opterećenije preporučujemo Vam da upotrijebite masu za dihtanje, a na intenzivno opterećenim i gaženim mjestima laminat možemo i zalijepiti.  Postavljanje laminata


Prvu dasku položite perom prema zidu.

Upozorenje: drvo se pomiče, odnosno diše! Ostavite minimum 12-15 mm diletacijskog razmaka od zida, radijatorskih cijevi, itd.
 
     
Nastavite polaganje dasaka na isti način. Pratite naputak za polaganje.  
     
U svakom redu posljednju dasku obrnite za 180° i odrežite po mjeri.  
     
Ako je prostor duži ili širi od 8m napravite dilatacijski razmak u prostoru širine bar 2 cm koji ćete pokriti prijelaznim profilom.  
     
Na isti način montirate laminat i u veće prostorije. Na prijelazima iz jednog u drugi prostor upotrebljavajte dilatacijski profil. Dovratnike vrata i vratna krila odgovarajuće podrežite u odnosu na debljinu laminatnog poda, tako da ga možete nesmetano podvući ispod.   
  Alpod-Europod d.o.o.  |  Trnjanska cesta  105  |  10000 Zagreb  |  Hrvatska  |  t. 00 385 1 2045 513  |   info@floor-experts.hr
 

Posjetite našu novu web stranicu www.Floor-Experts.hr